Timeplan

SHOW PARTI 2

Dag: Onsdag
Klokkeslett: 20:00-21:00
Instruktør: 
Lokasjon​: Speilsal

Påmelding

Lukket parti

Show & Konkurranse parti 2
Klubbens eliteklasse innen dans. Klassen lærer koreografier som egner seg til eksterne show samt innenfor både jazz og hiphop sjanger. Kravet for å være med er at de deltar på minimum nivå 6 og oppover.  Elevene ønsker å delta på show og lignende som representanter for Sveberg Danseklubb. Gruppa kan maks bestå av 10 stk. Danseinstruktør bestemmer hvem som kan delta i denne gruppa. Denne gruppa får tilbud til å ta instruktør udanning i klubben samt være hjelpe instruktører. Målet er at alle i denne gruppa blir danse instruktører når de starter 10 klassetrinn.