Timeplan

SHOW PARTI 2

Dag: Onsdag
Klokkeslett: 20:00-21:00
Instruktør: Lotte Lie
Lokasjon​: Speilsal

Påmelding

Lukket parti

Show & Konkurranse parti 2
Klubbens eliteklasse innen dans. Klassen lærer koreografier som egner seg til eksterne show samt innenfor både jazz og hiphop sjanger. Kravet for å være med er at de deltar på minimum nivå 6 og oppover.  Elevene ønsker å delta på show og lignende som representanter for Sveberg Danseklubb. Gruppa kan maks bestå av 10 stk. Danseinstruktør bestemmer hvem som kan delta i denne gruppa. Denne gruppa får tilbud til å ta instruktør udanning i klubben samt være hjelpe instruktører. Målet er at alle i denne gruppa blir danse instruktører når de starter 10 klassetrinn.
Instrukt%C3%B8r%2013

Lotte Lie

Lotte Lie  
Kommer ifra Stavanger og underviser Showgruppe 2, hiphop og jazz partier. Hun studerer i Trondheim og underviser på avansert nivå hos NTNUI Dans. Hun startet sin karrière hos Stavanger Kulturskole og Steps Dansestudio. Der underviste hun barnegrupper og var med showgruppa. Har studert dans i 3 år på videregående og har vært aktiv i dansegruppa Reloaded. Lotte har masse erfaring med å sette opp store danse forestillinger og er en av klubbens mest erfarne instruktører. Veldig populær og godt likt av alle.