Samtykkerklæring

Samtykkeerklæring for publisering av bilder på sosiale media

Samtykkeerklæring:

Er det greit at det tas bilder og film av deg/ditt barn i klubben ? JA / NEI
Er det greit at bildene av deg/ditt barn publiseres på passordbeskyttede nettsider/ lukkede Facebook-grupper? JA/ NEI
Er det greit at bildene og ev. filmene av deg/ditt barn blir brukt på idrettslagets åpne hjemmeside og i sosiale medier? JA / NEI

Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» JA / NEI

Vi samtykker herved at idrettslaget tar bilder avmeg/vårt barn til ovennevnte bruk.

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.


Samtykket gjelder for – navn:_________________ Født: ..............

Send oss en mail om de pkt som dere ønsker NEI på.

Idrettsforbundets retningslinjer:


1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget.

 

 

Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/ På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie: http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatt