Speilsal

Speilsal

Sveberg Idrettshall hovedinngang
Speilsalen i Sveberg Skole har parkettgulv med demping slik at det er mykt og godt og danse på. Speilsalen har store speil og barrer langs veggene og har flott lydnalegg. Her er det  tilgang til garderober og WC i Sveberg idrettshall.
Innkryssing til timene foregår i i timen sammen med instruktør.