Klasser og kurs

SHOW PARTI 2

Lukket parti

Show & Konkurranse parti 2
Klubbens eldste showgruppe. Klassen lærer koreografier som egner seg til eksterne show samt innenfor både jazz og hiphop sjanger. Kravet for å være med er at man deltar på minimum nivå 6 og oppover.  Elevene ønsker å delta på show og lignende som representanter for Sveberg Danseklubb. Gruppa kan maks bestå av 14 stk. Danseinstruktør bestemmer hvem som kan delta i denne gruppa. Denne gruppa får tilbud til å ta instruktør udanning i klubben. Målet er at alle i denne gruppa blir danse instruktører når de starter 10 klassetrinn.