Klasser og kurs

SHOW PARTI 1

Lukket parti

Show & Konkurranse parti 1
Klubbens yngste showgruppe innen dans. Klassen lærer koreografier som egner seg til eksterne show samt innenfor både jazz og hiphop sjangeren. Kravet for å være med er at de deltar på minimum nivå 3 og oppover.  Elevene ønsker å delta på show og lignende som representanter for Sveberg Danseklubb. Gruppa kan maks bestå av 14 stk. Danseinstruktør bestemmer hvem som kan delta i denne gruppa. Krevende time, hvort instruktørene må selv danse på høy nivå. På disse partiene lages det tøffe og røffe koreografier som settes sammen til et større show. Denne gruppa skal være i stand til å reise rundt å kjøre show ved forespørsel. Deltar på UKM.